February 23, 2024

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

1 kg vàng bao nhiêu tiền? Đổi 1 kg – 100kg vàng bằng bao nhiêu tiền

1kg vàng bao nhiêu tiền

1 kg vàng bao nhiêu tiền? 

1 kg vàng = 1000g (gam) vàng

1 chỉ = 3,75 gam vàng

Vậy 1 kg vàng = 266,666666666667 chỉ vàng

Theo giá vàng công bố của PNJ hôm nay, vàng nhẫn Trơn PNJ 999.9 giá bán ra là 5.890.000

Nên 1 kg vàng được quy đổi ra tiền bằng khoảng 1.570.666.667 VND (bằng tiền: một tỷ năm trăm bảy mươi triệu đồng sáu trăm sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi bảy đồng).

Như vậy 1 cân vàng có giá hơn 1,5 tỷ đồng.

1kg vàng bao nhiêu tiền

Quy đổi 1-100 kg vàng bằng bao nhiêu tiền

Kg vàng Thành tiền (VND)
Nửa cân vàng 785.333.333
1 kg vàng 1.570.666.667
2 kg vàng 3.141.333.333
5 kg vàng 7.853.333.333
10 kg vàng (1 yến vàng) 15.706.666.667
15 kg vàng 23.560.000.000
20 kg vàng 31.413.333.333
30 kg vàng 47.120.000.000
50 kg vàng 78.533.333.333
100 kg vàng (1 tạ vàng) 157.066.666.667

Theo bảng tính toán trên, 1 yến vàng có giá hơn 15,7 tỷ đồng. 1 tạ vàng có giá hơn 157 tỷ đồng.

Lưu ý: Quy đổi kg vàng thành tiền phụ thuộc vào giá vàng theo ngày, theo giờ và theo từng thương hiệu vàng.