February 22, 2024

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

Bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng MSB online và tại quầy 2021

Bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng MSB online và tại quầy mới nhất

2 hình thức gửi tiết kiệm tại ngân hàng MSB

 • Gửi tiết kiệm tại quầy giao dịch, bao gồm các gói sau:
   1. Gói gửi tiết kiệm lãi suất cao nhất
   2. Gói gửi tiết kiệm định kỳ sinh lời
   3. Gói gửi tiết kiệm trả lãi ngay
   4. Gói gửi tiết kiệm Ong Vàng
   5. Gói gửi tiết kiệm  Măng Non
   6. Gói hợp đồng tiền gửi
 • Gửi tiền tiết kiệm trực tuyến qua internet banking MSB, bao gồm các gói sau:
  1. Tiền gửi trả lãi ngay trực tuyến
  2. Tiền gửi lãi suất cao nhất trực tuyến
  3. Tiền gửi ong vàng trực tuyến
  4. Tiền gửi định kỳ sinh lời trực tuyến

1- Lãi suất tiền gửi tiết kiệm online MSB

Bảng lãi suất gửi tiết kiệm online MSB

Kỳ hạn Tiền gửi trả lãi ngay trực tuyến Tiền gửi lãi suất cao nhất trực tuyến Tiền gửi ong vàng trực tuyến Tiền gửi định kỳ sinh lời trực tuyến
1 tháng 3.35% 3.5%
2 tháng 3.45% 3.5% 3.45%
3 tháng 3.75% 3.8% 3.5% 3.75%
4 tháng 3.75% 3.8% 3.5% 3.75%
5 tháng 3.75% 3.8% 3.5% 3.75%
6 tháng 5.25% 5.5% 4.8% 5.4%
7 tháng 5.55% 5.8% 5.1% 5.6%
8 tháng 5.55% 5.8% 5.1% 5.6%
9 tháng 5.55% 5.8% 5.1% 5.6%
10 tháng 5.7% 5.8% 5.15% 5.7%
11 tháng 5.7% 5.8% 5.15% 5.8%
12 tháng 5.7% 6.1% 5.3% 5.8%
13 tháng 5.7% 6.1% 5.3% 5.8%
15 tháng 5.7% 6.1% 5.4% 5.8%
18 tháng 5.7% 6.1% 5.4% 5.8%
24 tháng 5.7% 6.1% 5.4% 5.8%
36 tháng 5.7% 6.1% 5.4% 5.8%

Lãi suất cao nhất là 6,1% kỳ hạn 1 năm đến 3 năm với gói tiền gửi lãi suất cao nhất trực tuyến MSB.

2- Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng MSB tại quầy giao dịch

Kỳ hạn Lãi suất cao nhất Định kỳ sinh lời Trả lãi ngay Ong Vàng (*) Măng Non (*) HĐ tiền gửi
Rút trước hạn 0
01 tháng 3% 2.85% 3%
02 tháng 3% 2.95% 2.95% 3%
03 tháng 3.5% 3.45% 3.45% 3.5% 3.5% 3.5%
04 tháng 3.5% 3.45% 3.45% 3.5% 3.5% 3.5%
05 tháng 3.5% 3.45% 3.45% 3.5% 3.5% 3.5%
06 tháng 5% 4.9% 4.75% 4.8% 4.8% 4.95%
07 tháng 5.3% 5.1% 05.05% 5.1% 5.1% 5.15%
08 tháng 5.3% 5.1% 05.05% 5.1% 5.1% 5.15%
09 tháng 5.3% 5.1% 05.05% 5.1% 5.1% 5.15%
10 tháng 5.3% 5.2% 5.2% 5.15% 5.15% 5.25%
11 tháng 5.3% 5.2% 5.2% 5.15% 5.15% 5.25%
12 tháng(**) 5.6% 5.3% 5.2% 5.3% 5.3% 5.45%
13 tháng(***) 5.6% 5.3% 5.2% 5.3% 5.3% 5.45%
15 tháng 5.6% 5.3% 5.2% 5.4% 5.4% 5.45%
18 tháng 5.6% 5.3% 5.2% 5.4% 5.4% 5.45%
24 tháng 5.6% 5.3% 5.2% 5.4% 5.4% 5.45%
36 tháng 5.6% 5.3% 5.2% 5.4% 5.4% 5.45%
04-15 năm 5.4% 5.4%

Ghi chú:

(*) Lãi suất Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn gửi góp (Ong Vàng và Măng Non) là thả nổi và thay đổi theo Biểu lãi suất MSB ban hành từng thời kỳ.

 (**) Sản phẩm Lãi suất cao nhất: Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 01/01/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng và số tiền gửi từ 200 tỷ vnđ (Hai trăm tỷ vnđ) áp dụng lãi suất 7.0%/năm.

 (***) Sản phẩm Lãi suất cao nhất: Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 01/01/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 13 tháng và số tiền gửi từ 200 tỷ vnđ (Hai trăm tỷ vnđ) áp dụng lãi suất 7.0%/năm.

Bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng MSB online và tại quầy mới nhất

3- Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của tài khoản thanh toán MSB

Phân khúc khách hàng KH thu nhập từ lương KH M-First KH chủ doanh nghiệp Phú An Thuận
Gói combo TK /

Số dư

M-money/M-Pro M1 M-Premier Plus/ M-Elite M- Business Gold M-Business Platinum Kim Phát TK thường TK VIP
Dưới 100 triệu VND 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.10% 0.20%
Từ 100 triệu đến dưới 500 triệu VND 0% 0% 0.10% 0% 0.10% 0.10%
Từ 500 triệu VND trở lên 0% 0.10% 0.20% 0.10% 0.20% 0.20%

Các loại tài khoản khác áp dụng mức lãi suất 0%/năm

4- Lãi suất gửi tiết kiệm ngoại tệ MSB

Kỳ hạn USD EUR GBP CAD AUD JPY SGD
1 tháng 0% 0.2% 0.15% 0.3% 1.5% 0.15% 0.15%
2 tháng 0% 0.3% 0.15% 0.4% 1.6% 0.15% 0.15%
3 tháng 0% 0.4% 0.2% 0.5% 1.7% 0.2% 0.2%
6 tháng 0% 0.4% 0.2% 0.5% 1.7% 0.2% 0.2%
12 tháng 0% 0.4% 0.2% 0.5% 1.7% 0.2% 0.2%

Cũng như nhiều ngân hàng khác, lãi suất gửi tiết kiệm online MSB luôn cao hơn khi gửi tại quầy từ 0,3% – 0, 7%. Vừa nhanh, vừa tiện lợi mà lãi suất tiền gửi lại cao nhất nên hãy lựa chọn gửi tiết kiệm trực tuyến nhé các bạn.