February 23, 2024

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

Bảng lãi suất gửi tiết kiệm online TPBank và tại quầy mới nhất

lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng tpbank tại quầy

1- Bảng lãi suất gửi tiết kiệm online TPBank

Kì hạn Tiền gửi tiết kiệm TPBank online (điện tử)
1 tháng 3,3
3 tháng 3,55
6 tháng 5,45
12 tháng

5,95

18 tháng 6,15
24 tháng

6,15

36 tháng

6,15

So với nhiều ngân hàng, lãi suất tiền gửi tiết kiệm online TPBank tại các kỳ hạn dài cao hơn từ 0,05-0,2%.

Bảng lãi suất gửi tiết kiệm online TPBank và tại quầy mới nhất

2- Biểu lãi suất tiền gửi dành cho Khách hàng Cá nhân

Kì hạn Tiết kiệm Đắc Lộc Tiết kiệm Trường An Lộc Tiết kiệm Bảo Lộc Tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ
1 tháng 3,2
3 tháng 3,45 3,45
6 tháng 6 5,5 5,5 5,3
12 tháng 6,3 5,8 5,6
18 tháng 6
24 tháng 6 5,3
36 tháng 4,7 6

3- Lãi suất 6 tháng kỳ hạn 12 tháng

Kỳ hạn Lãi suất
Tại Quầy Tại VTM
6 tháng đầu 5,3 5,5
6 tháng bình quân 5,8 6

4- Biểu lãi suất tiền gửi dành cho Khách hàng Doanh nghiệp

Kì hạn Lĩnh lãi hàng tháng Lĩnh lãi hàng quý Lĩnh lãi cuối kỳ
1 tháng 2,9
2 tháng 3,1 3,1
3 tháng 3,29 3,3
6 tháng 4,56 4,57 4,6
9 tháng 4,73 4,74 4,8
12 tháng 5,08 5,1
18 tháng 5,21 5,23 5,4
24 tháng 5,24 5,27 5,5
36 tháng 5,22 5,24 5,6

Lưu ý: 

  • Đơn vị tính: %
  • Lãi suất/năm
  • Mức lãi suất thay đổi từng thời kỳ và được công bố trên trang web chính thức của TPBank.