February 23, 2024

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

Báo cáo tài chính ngân hàng Agribank mới nhất năm nay

Báo cáo tài chính Agribank

Theo thông tin trên trang web của Agribank, báo cáo tài chính được cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

1/ Báo cáo tài chính Agribank 2022

 • Báo cáo tài chính tóm tắt giữa niên độ 2022 có link TẠI ĐÂY
 • Báo cáo tài chính giữa niên độ 2022 có link TẠI ĐÂY

Báo cáo tài chính các năm cũ hơn:

2/ Báo cáo tài chính Agribank 2021

 • Báo cáo tài chính 2021 có link TẠI ĐÂY
 • Báo cáo tài chính giữa niên độ 2021 có link TẠI ĐÂY
 • Báo cáo tài chính tóm tắt giữa niên độ 2021 có link TẠI ĐÂY

3/ Báo cáo tài chính Agribank 2020

 • Báo cáo tài chính riêng 2020 có link TẠI ĐÂY
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 có link TẠI ĐÂY
 • Tóm tắt báo cáo tài chính riêng năm 2020 có link TẠI ĐÂY
 • Tóm tắt báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 có link TẠI ĐÂY
 • Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2020 có link TẠI ĐÂY
 • Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2020 có link TẠI ĐÂY

Báo cáo tài chính Agribank

4/ Báo cáo tài chính Agribank 2019

 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 có link TẠI ĐÂY
 • Báo cáo tài chính riêng năm 2019 có link TẠI ĐÂY
 • Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2019 có link TẠI ĐÂY
 • Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2019 có link TẠI ĐÂY

Lưu ý: Đọc kỹ thông tin báo cáo tài chính của Agribank trước khi đưa ra quyết định