April 23, 2024

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

Biểu lãi suất tiết kiệm online Techcombank mới nhất năm nay

Biểu lãi suất tiết kiệm online Techcombank mới nhất năm nay

Lãi suất gửi tiết kiệm Techcombank online là bao nhiêu?

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm Techcombank online cao nhất hiện nay là 5,5% tương ứng với kỳ hạn 36 tháng và dành cho khách hàng ưu tiên.

Khách hàng cần theo dõi biểu lãi suất của gói tiền gửi online Techcombank và lãi suất tiền gửi Phát Lộc Online để có lựa chọn phù hợp khi gửi tiền trực tuyến.

Biểu lãi suất tiết kiệm online Techcombank mới nhất năm nay

1- Biểu lãi suất tiền gửi online Techcombank

Kỳ hạn gửi Khách hàng thường Khách hàng ưu tiên
F THÁNGB/ FIB AT THÁNG F THÁNGB/ FIB AT THÁNG
1-3 Tuần 0,2 0,2
1 THÁNG 3,05 3,05 3,15 3,05
2 THÁNG 3,05 3,05 3,15 3,05
3 THÁNG 3,3 3,3 3,4 3,3
4 THÁNG 3,15 3,15 3,25 3,15
5 THÁNG 3,15 3,15 3,25 3,15
6 THÁNG 4,5 4,5 4,6 4,5
7 THÁNG 4,4 4,4 4,5 4,4
8 THÁNG 4,4 4,4 4,5 4,4
9 THÁNG 4,4 4,4 4,5 4,4
10 THÁNG 4,4 4,4 4,5 4,4
11 THÁNG 4,4 4,4 4,5 4,4
12 THÁNG 5,2 5,2 5,3 5,2
13 THÁNG 5,1 5,2
14 THÁNG
15 THÁNG 5,1 5,2
18 THÁNG 5,1 5,2
19 THÁNG
20 THÁNG
24 THÁNG 5,1 5,2
25 THÁNG
36 THÁNG 5,3 5,4

Đơn vị: %

 

Lãi suất gửi tiết kiệm Techcombank online là bao nhiêu

2- Biểu lãi suất tiền gửi Phát Lộc Online của Techcombank

Kỳ hạn gửi Khách hàng thường Khách hàng ưu tiên
F THÁNGB/ FIB AT THÁNG F THÁNGB/ FIB AT THÁNG
1-3 Tuần 0,2 0,2
1 THÁNG 3,15 3,15 3,25 3,15
2 THÁNG 3,15 3,15 3,25 3,15
3 THÁNG 3,4 3,4 3,5 3,4
4 THÁNG 3,25 3,25 3,35 3,25
5 THÁNG 3,25 3,25 3,35 3,25
6 THÁNG 4,6 4,6 4,7 4,6
7 THÁNG 4,5 4,5 4,6 4,5
8 THÁNG 4,5 4,5 4,6 4,5
9 THÁNG 4,5 4,5 4,6 4,5
10 THÁNG 4,5 4,5 4,6 4,5
11 THÁNG 4,5 4,5 4,6 4,5
12 THÁNG 5,3 5,3 5,4 5,3
13 THÁNG 5,2 5,3
14 THÁNG 5,2 5,3
15 THÁNG 5,2 5,3
18 THÁNG 5,2 5,3
19 THÁNG 5,2 5,3
20 THÁNG 5,2 5,3
24 THÁNG 5,2 5,3
25 THÁNG 5,2 5,3
36 THÁNG 5,4 5,5

Đơn vị: %

Lưu ý: Bảng lãi suất tiết kiệm online mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh Techcombank hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng 1800.588.822 để biết lãi suất cập nhật mới nhất.

Phương pháp tính lãi suất tiền gửi có kỳ hạn của Techcombank

Số tiền lãi = ∑ ( Số dư thực tế  x  số ngày duy trì số dư thực tế  x  Lãi suất tính lãi) / 365*

Trong đó:

  • Lãi suất tính lãi: được tính theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm); một năm là 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày. 
  • Số dư thực tế: là số dư cuối ngày tính lãi của số dư tiền gửi.
  • Số ngày duy trì số dư thực tế: là số ngày mà số dư thực tế cuối mỗi ngày không thay đổi.

*Đối với khoản tiền gửi có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi, số tiền lãi của kỳ tính lãi (=) tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi.