February 23, 2024

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

Các chi nhánh ngân hàng BangKok tại Việt Nam

Các chi nhánh ngân hàng BangKok tại Việt Nam

Có 2 chi nhánh ngân hàng BangKok tại Việt Nam tại Hà Nội và Hồ Chí Minh:

1- Chi nhánh ngân hàng Bangkok tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Số giấy phép: 03/NH-GP ngày 15/4/1992, 520/QĐ-NHNN ngày 21/3/2012

Vốn điều lệ: 3,532.1 tỷ đồng

Các chi nhánh ngân hàng BangKok tại Việt Nam

2- Chi nhánh ngân hàng Bangkok tại Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 3, tầng 3, Trung tâm Quốc tế, 17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm Hà Nội

Số giấy phép: 48/GP-NHNN ngày 06/3/2009

Vốn điều lệ: 1,715.9 tỷ đồng