April 23, 2024

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

Cập nhật lãi suất thẻ tín dụng TPBank mới nhất năm nay

Lãi suất thẻ tín dụng tpbank khi trả góp

1- Lãi suất quá hạn thẻ tín dụng TPBank

Là một trong những ngân hàng có thời gian miễn lãi thẻ tín dụng dài đến 55 ngày, TPBank mang đến cho chủ thẻ thời gian thoải mái mua sắm và thanh toán nhưng đến hạn nên nhanh chóng trả lại số tiền đã chi tiêu để tránh bị tính lãi suất như sau:

Lãi suất rút tiền mặt thẻ tín dụng TPbank

Các loại thẻ tín dụng ngân hàng TPBank Lãi suất Thời gian miễn lãi
Thẻ tín dụng TPBank World MasterCard Golf Privé 22%/năm 55 ngày
Thẻ tín dụng TPBank World MasterCard Club Privé 22%/năm 55 ngày
Thẻ Tín dụng quốc tế TPBank Visa Platinum 25,3%/năm 45 ngày
Thẻ Tín dụng quốc tế TPBank Visa Vàng 25,3%/năm 45 ngày
Thẻ tín dụng quốc tế TPBank Visa Chuẩn 27%/năm 45 ngày
Thẻ Đồng thương hiệu MobiFone – TPBank Visa Platinum 18,5%/năm 45 ngày
TPBank Visa FreeGo* 25,08%/năm 45 ngày
Thẻ tín dụng quốc tế TPBank Visa Signature 25,3%/năm 55 ngày
Thẻ tín dụng TPBank JCB 27%/năm 45 ngày

* Lưu ý với lãi suất thẻ tín dụng TPBank Visa FreeGo

  • Thẻ có hạn mức dưới 10 triệu đồng: lãi suất 2,99%/tháng ~ 35,88%/năm
  • Thẻ có hạn mức từ 10 đến 50 triệu: Lãi suất 2,59%/tháng ~ 31,08%/năm
  • Thẻ có hạn mức trên 50 triệu: lãi suất 2,09%/tháng ~ 25,08%/năm

Lãi suất thẻ tín dụng tpbank khi trả góp

2- Lãi suất rút tiền mặt thẻ tín dụng TPbank

Tất cả các loại thẻ tín dụng TPBank đều có thẻ rút tiền mặt tại cây ATM tuy nhiên bị tính phí rút tiền mặt 4,4% trên số tiền rút và tính ngay lãi suất như sau:

Các loại thẻ tín dụng ngân hàng TPBank Lãi suất Phí rút tiền mặt tại ATM
Thẻ tín dụng TPBank World MasterCard Golf Privé 22%/năm 4,4%/giá trị giao dịch, tối thiểu 110.000 VNĐ
Thẻ tín dụng TPBank World MasterCard Club Privé 22%/năm 4,4%/giá trị giao dịch, tối thiểu 110.000 VNĐ
Thẻ Tín dụng quốc tế TPBank Visa Platinum 25,3%/năm 4,4%/giá trị giao dịch, tối thiểu 110.000 VNĐ
Thẻ Tín dụng quốc tế TPBank Visa Vàng 25,3%/năm 4,4%/giá trị giao dịch, tối thiểu 110.000 VNĐ
Thẻ tín dụng quốc tế TPBank Visa Chuẩn 27%/năm 4,4%/giá trị giao dịch, tối thiểu 110.000 VNĐ
Thẻ Đồng thương hiệu MobiFone – TPBank Visa Platinum 18,5%/năm 4,4%/giá trị giao dịch, tối thiểu 110.000 VNĐ
TPBank Visa FreeGo* 25,08%/năm 4,4%/giá trị giao dịch, tối thiểu 110.000 VNĐ
Thẻ tín dụng quốc tế TPBank Visa Signature 25,3%/năm 4,4%/giá trị giao dịch, tối thiểu 110.000 VNĐ
Thẻ tín dụng TPBank JCB 27%/năm 4,4%/giá trị giao dịch, tối thiểu 110.000 VNĐ

*Lưu ý với lãi suất rút tiền mặt thẻ tín dụng TPBank Visa FreeGo

  • Thẻ có hạn mức dưới 10 triệu đồng: lãi suất 2,99%/tháng ~ 35,88%/năm
  • Thẻ có hạn mức từ 10 đến 50 triệu: lãi suất 2,59%/tháng ~ 31,08%/năm
  • Thẻ có hạn mức trên 50 triệu: lãi suất 2,09%/tháng ~ 25,08%/năm

3- Lãi suất trả góp thẻ tín dụng ngân hàng TPBank

– Chương trình 1: Lãi suất 0% tại những đối tác liên kết của TPBank và không phải trả thêm bất cứ khoản phí nào.

– Chương trình 2: Trả góp với bất cứ sản phẩm/Dịch vụ nào theo nhu cầu của khách hàng với lãi suất: 0% và Phí chuyển đổi trả góp là:

  • 2,99% áp dụng kỳ hạn 3 và 6 tháng trên giá trị giao dịch trả góp
  • 4,99% áp dụng kỳ hạn 9 và 12 tháng trên giá trị giao dịch trả góp
  • Kỳ hạn trả góp: 3/6/9/12 tháng