April 23, 2024

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

Danh sách các chi nhánh ngân hàng Mizuho tại Việt Nam

Danh sách các chi nhánh ngân hàng Mizuho tại Việt Nam

Chi nhánh ngân hàng Mizuho tại TP. Hà Nội

Địa chỉ: 63 Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số giấy phép: 

  • Giấy phép số 26/NH-GP ngày 03/7/1996
  • Giấy phép cấp đổi số 39/GP-NHNN ngày 18/3/2019

Vốn điều lệ: 2,476.100.000.000 đồng

Chi nhánh ngân hàng Mizuho tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 18 Tòa nhà Sun Wah,115 Đại lộ Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Số giấy phép: 

* Giấy phép số 02/GP-NHNN ngày 30/3/2006

* Giấy phép cấp đổi số 40/GP-NHNN ngày 19/3/2019

Vốn điều lệ: 2.994.500.000.000 đồng