January 28, 2023

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

Danh sách chi nhánh ngân hàng BIDC tại Việt Nam

Chi nhánh ngân hàng BIDC tại Việt Nam

2 chi nhánh ngân hàng BIDC tại Việt Nam

Chi nhánh ngân hàng BIDC Hà Nội

  • Địa chỉ: 10A Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Số giấy phép: 88/GP-NHNN ngày 22/4/2011
  • Vốn điều lệ: 309.700.000.000 đồng

Chi nhánh ngân hàng BIDC Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: 110 Đường Cách mạng tháng Tám, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • Số giấy phép: 284/GP-NHNN ngày 18/12/2009
  • Vốn điều lệ: 269.100.000.000 đồng