September 30, 2023

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

Địa chỉ 2 chi nhánh ngân hàng BNP Paribas tại Việt Nam

Chi nhánh ngân hàng BNP Paribas tại Việt Nam

Chi nhánh ngân hàng BNP Paribas tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng M, Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

Số giấy phép: 05/GP-NHNN ngày 11/5/2015; 2279/QĐ-NHNN ngày 15/11/2016

Vốn điều lệ: 1.625.500.000.000 đồng

Chi nhánh ngân hàng BNP Paribas tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Số giấy phép: 05/NH-GP ngày 05/6/1992, 725/GP-HCM ngày 23/12/2020

Vốn điều lệ: 1.416.900.000.000 đồng