February 23, 2024

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

[Giải đáp] 1 kg vàng bằng bao nhiêu cây vàng?

1 kg vàng bằng bao nhiêu cây

Cách quy đổi 1 kg vàng bao nhiêu cây?

Tại Việt Nam, vàng thường được đong đếm bằng đơn vị cây vàng, chỉ vàng và gam. Trong đó, 1 cây vàng bằng 3,75 chỉ vàng, 1 chỉ vàng bằng 10 gam. Vậy,1 kg vàng bằng bao nhiêu cây?

Công thức quy đổi như sau:

1 cây = 10 chỉ.1 chỉ = 3,75 gam nên 1 cây = 37,5 gam

1 kg = 1000 gam
Do đó công thức 1 kg = 1000 : 37,5 = 26,6666666667 cây (hay tương đương 26 cây 6 chỉ 6 phân)

Tóm lại 1 kg vàng bằng 26,6 cây vàng.

=> Xem ngay cách quy đổi 1 kg vàng bằng bao nhiêu chỉ vàng Việt Nam?

1 kg vàng bằng bao nhiêu cây

Bảng quy đổi kg sang cây vàng

Số lượng kg Số lượng cây
0,1 kg 2,66 cây
0,2 kg 5,32 cây
0,5 kg 13,30 cây
1 kg 26,60 cây
2 kg 53,20 cây
5 kg 133,00 cây
10 kg 266,00 cây

Đối với cá nhân không phổ biến lưu trữ vàng theo kg mà chủ yếu theo cây vàng hoặc chỉ vàng. Tuy nhiên nắm được việc quy đổi 1 kg vàng bằng bao nhiêu cây giúp bạn hiểu hơn việc lưu trữ vàng của ngân hàng Nhà nước và trung tâm lưu trữ vàng trên thế giới.