February 22, 2024

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

[Giải đáp] 1 kg vàng bằng bao nhiêu chỉ vàng Việt Nam?

[Giải đáp] 1 kg vàng bằng bao nhiêu chỉ vàng Việt Nam

Cách quy đổi 1 kg vàng bằng bao nhiêu chỉ?

Tại Việt Nam, vàng được đong đếm bằng đơn vị cây vàng, chỉ vàng và gam. Trong đó, 1 cây vàng bằng 10 chỉ vàng, 1 chỉ vàng bằng 3,75 gam. Vậy 1 kg vàng bằng bao nhiêu chỉ?

Công thức quy đổi như sau:

1 kg = 1000 gam
1 chỉ = 3,75 gam
Vậy 1 kg vàng bằng 1000 / 3,75 = 266,666666667 chỉ

Tương tự công thức trên ta có 2 kg bằng bằng 2000/3,75 = 533 chỉ

Tóm lại, đổi 1 kg vàng bằng hơn 266 chỉ vàng.

[Giải đáp] 1 kg vàng bằng bao nhiêu chỉ vàng Việt Nam

Bảng quy đổi kg sang chỉ vàng

Số lượng kg Số lượng chỉ
0,1 kg 26 chỉ vàng
0,2 kg 53 chỉ vàng
0,5 kg 133 chỉ vàng
1 kg 266 chỉ vàng
2 kg 533 chỉ vàng
5 kg 1333 chỉ vàng
10 kg 2666 chỉ vàng

Theo bảng quy đổi trên 1 kg bằng khoảng 266 chỉ, nếu mỗi chiếc nhẫn được đúc bằng 1 chỉ vàng vậy 1 kg vàng bạn có thể sở hữu 266 nhẫn 1 chỉ vàng.