February 23, 2024

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

Hướng dẫn 5 cách thanh toán dư nợ thẻ tín dụng ACB nhanh

Hướng dẫn 5 cách thanh toán dư nợ thẻ tín dụng ACB nhanh

Bạn mới sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng ACB và vẫn còn lúng túng trong việc thanh toán dư nợ thẻ tín dụng khi đến kỳ. Hãy đọc ngay hướng dẫn chi tiết sau đây về các cách thanh toán dư nợ thẻ tín dụng ACB nhanh chóng tránh bị tính lãi.

Cách 1: Thanh toán tại quầy giao dịch ACB

Khách hàng chỉ cần mang CMT/CCCD kèm theo tiền mặt ra chi nhánh/phòng giao dịch ngân hàng ACB để yêu cầu thành toán dư nợ thẻ tín dụng.

Cách 2: Thanh toán qua ACB Online

 • Truy cập vào app/website ACB Online để đăng nhập
 • Nhấn vào mục chuyển tiền
 • Chọn chuyển tiền đến thẻ ngân hàng
 • Điền thông tin thẻ và hoàn thành giao dịch thanh toán dư nợ thẻ tín dụng ACB

Hướng dẫn 5 cách thanh toán dư nợ thẻ tín dụng ACB nhanh

Cách 3: Thanh toán qua Contact Center 24/7

Contact Center 24/7 của ACB: (028) 38 247 247/1900 54 54 86

 – 1800577775. Khách hàng được phục vụ 24/7. Riêng số tổng đài 1800577775 dành cho khách hàng ưu tiên và khách hàng được miễn phí cuộc gọi.

Cách 4: Đăng ký dịch vụ trích tự động trừ thẻ tín dụng

Bạn nên đăng ký dịch vụ trích tự động dư nợ thẻ tín dụng ACB ngay sau khi được cấp thẻ tín dụng.

Nếu đã cấp thẻ mà chưa đăng ký, bạn cần mang CMT/CCCD ra chi nhánh/phòng giao dịch ngân hàng ACB để đăng ký dịch vụ này.

– Thời gian trích tiền: vào ngày thanh toán số tiền tối thiểu, ACB sẽ trích tiền một lần duy nhất vào bất cứ thời gian nào trong ngày này. Quý khách phải đảm bảo số dư trong tài khoản trước 1 ngày để ACB trích tiền.

– Số tiền trích = (Số dư nợ của bảng thông báo giao dịch * tỷ lệ đăng ký) – Số tiền đã thanh toán sau ngày lập bảng thông báo giao dịch và trước ngày trích 1 ngày.

– Tại thời điểm trích tiền, ACB sẽ trích trên số dư còn lại của tài khoản tiền gửi thanh toán, nếu tài khoản tiền gửi thanh toán không đủ số dư để trích thì Quý khách nộp tiền/chuyển khoản vào thẻ số tiền còn lại.

Lưu ý

 • Đăng ký/hủy/thay đổi tỉ lệ trích trước ngày lập bảng thông báo giao dịch: Áp dụng cho bảng thông báo giao dịch kỳ hiện tại.
 • Đăng ký/hủy/thay đổi tỉ lệ trích sau ngày lập bảng thông báo giao dịch: Áp dụng cho bảng thông báo giao dịch kỳ kế tiếp.

Cách 5: Chuyển khoản từ ngân hàng khác

Nếu chuyển tiền tại Việt Nam, bạn điền đầy đủ các thông tin sau:

 • Tài khoản thụ hưởng: 16 số thẻ tín dụng cần thanh toán
 • Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm thẻ ACB
 • Nội dung: thanh toan the tin dung Nguyen Van  A

Nếu chuyển tiền từ nước ngoài, bạn điền đầy đủ các thông tin sau:

 • Account: 16 số thẻ tín dụng cần thanh toán
 • Beneficiary: Nguyen Van A
 • Bank name: ASIA COMERCIAL BANK
 • Swift code: ASCB.VN.VX

Chủ thẻ nên chọn cách thanh toán dư nợ thẻ tín dụng ngân hàng ACB tự động từ tài khoản tiền gửi thanh toán vì vừa tiện lợi, vừa nhanh và không bao giờ trễ hẹn dẫn đến trường hợp bị tính lãi.