February 23, 2024

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

Lãi suất gửi tiết kiệm Vietcombank online và tại quầy mới cập nhật

Lãi suất gửi tiết kiệm Vietcombank tại quầy

1- Lãi suất gửi tiết kiệm Vietcombank online

Kỳ hạn Tiền VND Tiền EUR Tiền USD
14 ngày 0.20%
1 tháng 2.90%
3 tháng 3.30%
6 tháng 3.90%
9 tháng 3.90% 0% 0%
12 tháng 5.60% 0% 0%
24 tháng 5.40% 0% 0%
Tất toán trước hạn (kỳ hạn 14 ngày) 0% 0% 0%
Tất toán trước hạn (kỳ hạn 1 tháng trở lên) 0.10% 0% 0%

Lãi suất gửi tiết kiệm Vietcombank online

2- Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Vietcombank tại quầy

Tiết kiệm

Kỳ hạn Tiền VND Tiền EUR Tiền USD
Không kỳ hạn 0.10% 0% 0%
7 ngày 0.20% 0% 0%
14 ngày 0.20% 0% 0%
1 tháng 2.90% 0% 0%
2 tháng 2.90% 0% 0%
3 tháng 3.20% 0% 0%
6 tháng 3.80% 0% 0%
9 tháng 3.90% 0% 0%
12 tháng 5.60% 0% 0%
24 tháng 5.40% 0% 0%
36 tháng 5.30% 0% 0%
48 tháng 5.30% 0% 0%
60 tháng 5.30% 0% 0%

Tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn Tiền VND Tiền EUR Tiền USD
1 tháng 2.90% 0% 0%
2 tháng 2.90% 0% 0%
3 tháng 3.20% 0% 0%
6 tháng 3.80% 0% 0%
9 tháng 3.80% 0% 0%
12 tháng 5.50% 0% 0%
24 tháng 5.30% 0% 0%
36 tháng 5.30% 0% 0%
48 tháng 5.30% 0% 0%
60 tháng 5.30% 0% 0%

Lãi suất gửi tiết kiệm Vietcombank tại quầy

3- Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Vietcombank dành cho tổ chức

Tiền gửi thanh toán

Kỳ hạn Tiền VND Tiền EUR Tiền USD
Không kỳ hạn 0.20% 0% 0%

Tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn Tiền VND Tiền EUR Tiền USD
1 tháng 2.80% 0% 0%
2 tháng 2.80% 0% 0%
3 tháng 3.10% 0% 0%
6 tháng 3.50% 0% 0%
9 tháng 3.50% 0% 0%
12 tháng 4.60% 0% 0%
24 tháng 4.40% 0% 0%
36 tháng 4.40% 0% 0%
48 tháng 4.40% 0% 0%
60 tháng 4.40% 0% 0%

Lưu ý

  • Bảng lãi suất chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời điểm, theo số tiền gửi nhiều/ít và theo từng chi nhánh ngân hàng
  • Lãi được tính trên số ngày thực tế và cơ sở tính lãi là 365 ngày
  • Lãi suất các loại ngoại tệ khác hoặc các kỳ hạn không niêm yết, nên khách hàng liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ thông tin chính xác nhất
  • Lãi suất trên là lãi suất năm. Khi tính lãi tiền gửi khách hàng chú ý quy đổi ra lãi suất tháng bằng cách chia lãi suất năm cho 12

Đánh giá về lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Vietcombank năm nay

  • So với nhiều năm gần đây, lãi suất gửi tiết kiệm của ngân hàng Vietcombank đã có sự giảm mạnh, điều này bị ảnh hưởng một phần từ dịch bệnh Covid-19. Đây cũng không phải là ngân hàng duy nhất giảm lãi suất tiết kiệm, bởi vì tất cả các ngân hàng khác đều có dấu hiệu giảm lãi suất tiết kiệm và chưa có dấu hiệu dừng lại trước tình hình Covid phức tạp.
  • So với nhiều ngân hàng thương mại cổ phần, lãi suất gửi tiết kiệm Vietcombank thấp hơn khoảng 0,5% – 1,5%. Tuy nhiên Vietcombank là ngân hàng được phần lớn khách hàng tin tưởng vào sự uy tín thương hiệu để gửi tiết kiệm mặc dù lãi suất thấp hơn so với nhiều ngân hàng khác.
  • Cũng như các ngân hàng khác, lãi suất gửi tiết kiệm Vietcombank tại quầy luôn thấp hơn lãi suất tiền gửi trực tuyến từ 0,1%-0,5%. 
  • Không chỉ ở Vietcombank mà ở các ngân hàng khác thì lãi suất gửi tiết kiệm bằng USD hay EURO hiện nay đều là 0%
  • Nếu khách hàng tất toán tiền gửi tiết kiệm trước hạn sẽ chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn hoặc lãi suất tất toán trước hạn mà Vietcombank quy định