May 27, 2022

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

Lãi suất rút tiền mặt thẻ tín dụng Techcombank là bao nhiêu?

Lãi suất rút tiền mặt thẻ tín dụng Techcombank là bao nhiêu

Là người sử dụng thẻ tín dụng Ngân hàng Techcombank không thể không cập nhật biểu lãi suất thẻ tín dụng khi rút tiền mặt/thanh toán khi mua sắm.

1- Bảng lãi suất rút tiền mặt thẻ tín dụng Techcombank mới nhất năm nay

Chủ thẻ tín dụng có thể rút tiền mặt tại cây ATM tuy nhiên sẽ bị tính lãi suất thẻ tín dụng Techcombank và phí rút tiền mặt tại thời điểm rút tiền. Mức lãi suất và mức phí rút tiền mặt của từng loại thẻ khác nhau, đặc biệt Techcombank chia làm hai nhóm khách hàng mới và khách hàng hiện hữu.

Bảng lãi suất rút tiền mặt thẻ tín dụng Techcombank như sau:

Lãi suất thẻ tín dụng Techcombank mới nhất năm nay

Các loại thẻ tín dụng ngân hàng Techcombank Lãi suất dành cho chủ thẻ mới Lãi suất dành cho chủ thẻ hiện hữu Phí rút tiền mặt
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Infinite 28,8%/năm 27,8%/năm 4%*số tiền giao dịch; tối thiểu 100.000 VND
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Classic 29,8%/năm 28,8%/năm 4%*số tiền giao dịch; tối thiểu 100.000 VND
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Gold 28,8%/năm 27,8%/năm 4%*số tiền giao dịch; tối thiểu 100.000 VND
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum 28,8%/năm 27,8%/năm 4%*số tiền giao dịch; tối thiểu 100.000 VND
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Classic 29,8%/năm 28,8%/năm 4%*số tiền giao dịch; tối thiểu 100.000 VND
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Gold 28,8%/năm 27,8%/năm 4%*số tiền giao dịch; tối thiểu 100.000 VND
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum 28,8%/năm 27,8%/năm 4%*số tiền giao dịch; tối thiểu 100.000 VND
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Priority 28,8%/năm 27,8%/năm 4%*số tiền giao dịch; tối thiểu 100.000 VND
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum Priority 28,8%/năm 27,8%/năm 4%*số tiền giao dịch; tối thiểu 100.000 VND
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority 28,8%/năm 27,8%/năm 4%*số tiền giao dịch; tối thiểu 100.000 VND
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Priority 28,8%/năm 27,8%/năm 4%*số tiền giao dịch; tối thiểu 100.000 VND
Thẻ tín dụng Techcombank JCB DreamCard 29,8%/năm 28,8%/năm -2%*số tiền giao dịch tại ATM/POS của Techcombank

-4%*số tiền giao dịch , tối thiểu 50.000 VND nếu rút tiền mặt tại ATM/POS của Ngân hàng khác

Thẻ tín dụng Techcombank Visa Signature 28,8%/năm 27,8%/năm 4%*số tiền giao dịch; tối thiểu 100.000 VND

So với nhiều ngân hàng, lãi suất thẻ tín dụng Techcombank khi rút tiền mặt khá cao nên khách hàng chú ý hạn chế rút tiền mặt, chỉ nên rút khi thực sự cấp bách.

Lãi suất rút tiền mặt thẻ tín dụng Techcombank là bao nhiêu

2- Bảng lãi suất quá hạn thẻ tín dụng Techcombank

Có đến 45 ngày miễn lãi khi mua sắm/thanh toán bằng thẻ tín dụng Techcombank. Tuy nhiên sau thời gian ưu đãi, chủ thẻ không hoàn trả số tiền đã chi tiêu sẽ bị tính lãi suất thẻ tín dụng ngân hàng Techcombank như sau

Các loại thẻ tín dụng ngân hàng Techcombank Lãi suất dành cho chủ thẻ hiện hữu Lãi suất dành cho chủ thẻ mới Thời gian miễn lãi
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Infinite 27,8%/năm 28,8%/năm 55 ngày
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Classic 28,8%/năm 29,8%/năm 45 ngày
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Gold 27,8%/năm 28,8%/năm 45 ngày
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum 27,8%/năm 28,8%/năm 45 ngày
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Classic 28,8%/năm 29,8%/năm 45 ngày
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Gold 27,8%/năm 28,8%/năm 45 ngày
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum 27,8%/năm 28,8%/năm 45 ngày
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Priority 27,8%/năm 28,8%/năm 45 ngày
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum Priority 27,8%/năm 28,8%/năm 45 ngày
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority 27,8%/năm 28,8%/năm 45 ngày
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Priority 27,8%/năm 28,8%/năm 45 ngày
Thẻ tín dụng Techcombank JCB DreamCard 28,8%/năm 29,8%/năm 45 ngày
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Signature 27,8%/năm 28,8%/năm 55 ngày

3- Lãi suất trả góp thẻ tín dụng Techcombank

Chủ thẻ được mua sắm và thanh toán trả góp lãi suất 0% với thẻ tín dụng Techcombank, tuy nhiên sẽ chịu Phí chuyển đổi giao dịch trả góp bằng thẻ tín dụng tối đa 6% * giá trị giao dịch trả góp. Phí này thu từ chủ thẻ đăng ký để thực hiện chuyển đổi giao dịch thanh toán thẻ thông thường sang giao dịch trả góp.