February 23, 2024

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

Lãi suất thẻ tín dụng VIB là bao nhiêu khi mua sắm và rút tiền?

Lãi suất thẻ tín dụng VIB là bao nhiêu khi mua sắm và rút tiền

Lãi suất thẻ tín dụng VIB là bao nhiêu?

Lãi suất thẻ tín dụng VIB hiện nay khoảng 2.5% – 3%/tháng cho các giao dịch rút tiền mặt và giao dịch mua sắm. Riêng với giao dịch trả góp qua thẻ tín dụng VIB, khách hàng được trả góp lãi suất 0%.

Cụ thể lãi suất áp dụng cho từng loại thẻ tín dụng VIB như sau:

1- Lãi suất thẻ tín dụng VIB áp dụng cho các giao dịch mua sắm 

Các loại thẻ tín dụng VIB Lãi suất thẻ tín dụng VIB khi mua sắm Thời gian miễn lãi
VIB Online Plus 2in1 3%/tháng 55 ngày
VIB Online Plus 3%/tháng 45 ngày
VIB Premier Boundless 2.83%/ tháng 55 ngày
VIB Zero Interest Rate 0%
VIB Happy Drive 2.5%/ tháng 55 ngày
VIB Travel Élite 2.33%/ tháng 55 ngày
VIB Cash Back 2.83%/ tháng 55 ngày
VIB Rewards Unlimited 2.83%/ tháng 45 ngày
VIB Financial Free 0% cho 03 kỳ sao kê đầu tiên từ ngày phát hành thẻ lần đầu. 3%/tháng cho các tháng tiếp theo 45 ngày
VIB TrueCard 3%/tháng 45 ngày

Như vậy chỉ có thẻ tín dụng VIB Zero Interest Rate chủ thẻ được tận hưởng 0% lãi suất trọn đời, áp dụng cho các giao dịch chi tiêu, mua sắm, không giới hạn trong suốt thời gian sử dụng thẻ. Ngoài ra các thẻ khác có lãi suất từ 2,5% – 3%/tháng.

2- Lãi suất rút tiền mặt thẻ tín dụng VIB

Rút tiền mặt từ thẻ tín dụng VIB, chủ thẻ chịu hai loại phí bao gồm phí rút tiền mặt từ thẻ tín dụng được trừ ngay lập tức sau khi rút tiền và lãi được tính từ lãi suất rút tiền mặt thẻ tín dụng VIB ngay từ thời điểm rút tiền.

2.1- Biểu phí rút tiền mặt từ thẻ tín dụng VIB

Các loại thẻ tín dụng VIB Phí rút tiền mặt từ thẻ tín dụng
VIB Online Plus 2in1 4% (tối thiểu: 100.000 VNĐ)
VIB Online Plus 4% (tối thiểu: 100.000 VNĐ)
VIB Premier Boundless 4% (tối thiểu: 100.000 VNĐ)
VIB Zero Interest Rate 4% (tối thiểu: 100.000 VNĐ)
VIB Happy Drive 4% (tối thiểu: 100.000 VNĐ)
VIB Travel Élite 4% (tối thiểu: 100.000 VNĐ)
VIB Cash Back 4% (tối thiểu: 100.000 VNĐ)
VIB Rewards Unlimited 4% (tối thiểu: 100.000 VNĐ)
VIB Financial Free 4% (tối thiểu: 80.000 VNĐ)
VIB TrueCard 4% (tối thiểu: 100.000 VNĐ)

Tóm lại, phí rút tiền mặt thẻ tín dụng VIB là 4%/giao dịch, tối thiểu 100.000đ áp dụng cho tất cả các loại thẻ tín dụng ngân hàng VIB.

2.2- Bảng tổng hợp Lãi suất rút tiền mặt thẻ tín dụng VIB

Các loại thẻ tín dụng VIB Lãi suất rút tiền mặt từ thẻ tín dụng VIB
Thẻ VIB Online Plus 2in1 3%/tháng
Thẻ VIB Online Plus 3%/tháng
Thẻ VIB Premier Boundless 2.83%/ tháng
Thẻ VIB Zero Interest Rate 2.5%/ tháng
Thẻ VIB Happy Drive 2.5%/ tháng
Thẻ VIB Travel Élite 2.33%/ tháng
Thẻ VIB Cash Back 2.83%/ tháng
Thẻ VIB Rewards Unlimited 2.83%/ tháng
Thẻ VIB Financial Free 0% cho 03 kỳ sao kê đầu tiên từ ngày phát hành thẻ lần đầu. 3%/tháng cho các tháng tiếp theo
Thẻ VIB TrueCard 3%/tháng

Qua bảng trên bạn có thể thấy, lãi suất cho giao dịch rút tiền mặt giống như lãi suất thẻ tín dụng và trừ loại thẻ tín dụng VIB Zero Interest Rate chủ thẻ bị tính lãi suất 2.5/tháng nếu phát sinh giao dịch rút tiền mặt tại ATM.

3- Lãi suất trả góp thẻ tín dụng VIB

Các loại thẻ tín dụng VIB Lãi suất trả góp
VIB Online Plus 2in1 Trả góp lãi suất 0%
VIB Online Plus
VIB Premier Boundless
VIB Zero Interest Rate
VIB Happy Drive
VIB Travel Élite
VIB Cash Back
VIB Rewards Unlimited
VIB Financial Free
VIB TrueCard

Qua đây bạn đã nắm bắt được chi tiết lãi suất thẻ tín dụng VIB là bao nhiêu để có phương án sử dụng thẻ tối ưu nhất.