February 22, 2024

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

Lãi suất thẻ tín dụng Vietcombank hiện nay là bao nhiêu?

Lãi suất thẻ tín dụng Vietcombank hiện nay là bao nhiêu

1- Lãi suất thẻ tín dụng Vietcombank hiện nay là bao nhiêu?

Sử dụng thẻ tín dụng Vietcombank bạn chú ý 3 loại lãi suất sau:

  • Lãi suất thẻ tín dụng với giao dịch mua sắm
  • Lãi suất thẻ tín dụng với giao dịch rút tiền mặt
  • Lãi suất thẻ tín dụng với giao dịch trả góp

Mỗi loại thẻ tín dụng có mức lãi suất khác nhau tương ứng với hạng thẻ, hạng thẻ càng cao cấp thì lãi suất áp dụng càng thấp. Chi tiết trong các bảng tổng hợp sau đây:

2- Lãi suất thẻ tín dụng Vietcombank mới nhất năm nay

Thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank Lãi suất Thời gian miễn lãi
Thẻ Vietcombank Cashplus Platinum American Express 15%/năm 50 ngày
Thẻ Vietcombank MasterCard World 15%/năm 55 ngày
Thẻ Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express® 15%/năm 50 ngày
Thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express® (Thẻ Bông Sen Vàng) 15%/năm 50 ngày
Thẻ Vietcombank American Express® hạng chuẩn 18%/năm 50 ngày
Thẻ Vietcombank American Express® hạng vàng 17%/năm 50 ngày
Thẻ Vietcombank Visa Platinum 15%/năm 45 ngày
Thẻ Vietcombank Visa hạng chuẩn 18%/năm 45 ngày
Thẻ Vietcombank Visa hạng vàng 17%/năm 45 ngày
Thẻ đồng thương hiệu Vietcombank – Vietravel Visa 17%/năm 45 ngày
Thẻ Vietcombank Mastercard hạng chuẩn 18%/năm 45 ngày
Thẻ Vietcombank Mastercard hạng vàng 17%/năm 45 ngày
Thẻ Vietcombank JCB hạng chuẩn 18%/năm 45 ngày
Thẻ Vietcombank JCB hạng vàng 17%/năm 45 ngày
Thẻ Vietcombank Unionpay hạng chuẩn 18%/năm 45 ngày
Thẻ Vietcombank Unionpay hạng vàng 17%/năm 45 ngày
Thẻ Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa hạng chuẩn 18%/năm 45 ngày
Thẻ Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa hạng vàng 17%/năm 45 ngày
Thẻ Saigon Center – Takashimaya – Vietcombank JCB 18%/năm 45 ngày

Lãi suất thẻ tín dụng Vietcombank

3- Lãi suất rút tiền mặt thẻ tín dụng Vietcombank

Thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank Lãi suất rút tiền mặt Phí rút tiền mặt
Thẻ Vietcombank Cashplus Platinum American Express 15%/năm 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch)
Thẻ Vietcombank MasterCard World 15%/năm 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch)
Thẻ Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express® 15%/năm 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch)
Thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express® (Thẻ Bông Sen Vàng) 15%/năm 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch)
Thẻ Vietcombank American Express® hạng chuẩn 18%/năm 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch)
Thẻ Vietcombank American Express® hạng vàng 17%/năm 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch)
Thẻ Vietcombank Visa Platinum 15%/năm 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch)
Thẻ Vietcombank Visa hạng chuẩn 18%/năm 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch)
Thẻ Vietcombank Visa hạng vàng 17%/năm 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch)
Thẻ đồng thương hiệu Vietcombank – Vietravel Visa 17%/năm 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch)
Thẻ Vietcombank Mastercard hạng chuẩn 18%/năm 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch)
Thẻ Vietcombank Mastercard hạng vàng 17%/năm 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch)
Thẻ Vietcombank JCB hạng chuẩn 18%/năm 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch)
Thẻ Vietcombank JCB hạng vàng 17%/năm 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch)
Thẻ Vietcombank Unionpay hạng chuẩn 18%/năm 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch)
Thẻ Vietcombank Unionpay hạng vàng 17%/năm 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch)
Thẻ Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa hạng chuẩn 18%/năm 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch)
Thẻ Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa hạng vàng 17%/năm 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch)
Thẻ Saigon Center – Takashimaya – Vietcombank JCB 18%/năm 3,64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454đ/giao dịch)

Qua hai bảng trên ta thấy lãi suất thẻ tín dụng ngân hàng Vietcombank thuộc hàng tốt trên thị trường hiện nay so với nhiều ngân hàng khác, đây cũng là một trong những lý do nhiều người lựa chọn mở thẻ tín dụng Vietcombank.

Lãi suất rút tiền thẻ tín dụng Vietcombank

4- Lãi suất trả góp thẻ tín dụng Vietcombank

Thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank Lãi suất trả góp
Thẻ Vietcombank Cashplus Platinum American Express Trả góp lãi suất 0% tại các đối tác liên kết với Vietcombank
Thẻ Vietcombank MasterCard World
Thẻ Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express®
Thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express® (Thẻ Bông Sen Vàng)
Thẻ Vietcombank American Express®
Thẻ Vietcombank Visa Platinum
Thẻ Vietcombank Visa
Thẻ đồng thương hiệu Vietcombank – Vietravel Visa
Thẻ Vietcombank Mastercard
Thẻ Vietcombank JCB
Thẻ Vietcombank Unionpay
Thẻ Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa
Thẻ Saigon Center – Takashimaya – Vietcombank JCB

Lãi suất thẻ tín dụng thấp là một trong những điểm cộng khiến bạn nên cân nhắc sở hữu thẻ tín dụng Vietcombank.