July 25, 2024

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

Lãi suất thẻ tín dụng Vietinbank hiện nay là bao nhiêu?

Lãi suất thẻ tín dụng Vietinbank hiện nay là bao nhiêu

1- Lãi suất thẻ tín dụng quốc tế Vietinbank mới nhất năm nay

Thẻ tín dụng quốc tế Vietinbank Lãi suất thẻ tín dụng Vietinbank Thời gian miễn lãi
Vietinbank Mastercard Platinum Cashback 16,5%/năm, trước đây mức lãi suất 20-23%/năm 45 ngày
VietinBank JCB 45 ngày
VietinBank MasterCard 45 ngày
VietinBank Cremium Visa 45 ngày
Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Premium Banking 45 ngày
VietinBank Visa Platinum 45 ngày
Thẻ Visa Signature 45 ngày
Thẻ công ty – Diners Club Corporate Card 45 ngày
Thẻ TDQT doanh nghiệp Visa Corporate 45 ngày
Thẻ TDQT doanh nghiệp Visa Credit SME 45 ngày

Nếu như tìm hiểu kỹ về lãi suất thẻ tín dụng của các ngân hàng bạn có thể thấy rõ lãi suất thẻ tín dụng Vietinbank hiện nay là gần như ở mức thấp nhất so với mức lãi suất 20% – 30%/năm của một số ngân hàng khác.

Lãi suất thẻ tín dụng Vietinbank năm nay

2- Lãi suất thẻ tín dụng nội địa Vietinbank

Giao dịch Mức lãi suất áp dụng/năm
Lãi suất áp dụng cho các giao dịch thanh toán 0 VND
Lãi suất áp dụng cho các giao dịch rút tiền 0 VND

Chủ thẻ được miễn lãi đối với toàn bộ các giao dịch thanh toán. Đối với các giao dịch rút tiền mặt, lãi được tính từ ngày giao dịch.

3- Lãi suất rút tiền mặt thẻ tín dụng Vietinbank

Thẻ tín dụng quốc tế Vietinbank Lãi suất rút tiền thẻ tín dụng Vietinbank Phí rút tiền mặt tại ATM Phí rút tiền mặt tại POS/quầy giao dịch
Vietinbank Mastercard Platinum Cashback 16,5%/năm, trước đây mức lãi suất 20-23%/năm Rút tiền mặt 3,64%/giao dịch, tối thiểu 50.000 VND Phí rút tiền mặt tại POS VietinBank thấp nhất thị trường chỉ 2%
VietinBank JCB Phí rút tiền mặt tại POS VietinBank thấp nhất thị trường chỉ 2%
VietinBank MasterCard Phí rút tiền mặt tại POS VietinBank thấp nhất thị trường chỉ 2%
VietinBank Cremium Visa Rút tiền mặt tại quầy giao dịch VietinBank chỉ 2%
Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Premium Banking Phí rút tiền mặt tại POS VietinBank thấp nhất thị trường chỉ 2%
VietinBank Visa Platinum Phí rút tiền mặt tại POS VietinBank thấp nhất thị trường chỉ 2%
Thẻ Visa Signature Rút tiền mặt tại quầy giao dịch VietinBank chỉ 2%
Thẻ công ty – Diners Club Corporate Card Phí rút tiền mặt tại POS VietinBank thấp nhất thị trường chỉ 2%
Thẻ TDQT doanh nghiệp Visa Corporate Rút tiền mặt tại quầy giao dịch VietinBank chỉ 2%
Thẻ TDQT doanh nghiệp Visa Credit SME Rút tiền mặt tại quầy giao dịch VietinBank chỉ 2%

Lãi suất rút tiền thẻ tín dụng Vietinbank

4- Lãi suất trả góp thẻ tín dụng Vietinbank

Thẻ tín dụng quốc tế Vietinbank Lãi suất trả góp
Vietinbank Mastercard Platinum Cashback Trả góp lãi suất 0%
VietinBank JCB
VietinBank MasterCard
VietinBank Cremium Visa
Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Premium Banking
VietinBank Visa Platinum
Thẻ Visa Signature
Thẻ công ty – Diners Club Corporate Card
Thẻ TDQT doanh nghiệp Visa Corporate
Thẻ TDQT doanh nghiệp Visa Credit SME

Vietinbank là một trong những ngân hàng có lãi suất thẻ tín dụng thấp nhất thị trường hiện nay, đó cũng là lý do khác hàng nên cân nhắc lựa chọn mở thẻ tín dụng tại ngân hàng này.