April 23, 2024

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

Mỗi tháng gửi tiết kiệm 1 triệu sau 20 năm được bao nhiêu tiền?

Mỗi tháng gửi tiết kiệm 1 triệu sau 20 năm được bao nhiêu tiền

1- Mỗi tháng gửi tiết kiệm 1 triệu sau 20 năm được bao nhiêu cả lãi và gốc?

Giả sử khách hàng gửi tiết kiệm mỗi tháng 1 triệu tại ngân hàng A có lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng là 4%/năm. Vậy sau 20 năm khách hàng sẽ nhận được tổng số tiền khi đáo hạn là 367.997.208 đồng, trong đó tổng số tiền gốc là 240.000.000 đồng, và số tiền lãi sau 20 năm là 127.997.208 đồng.

→ Xem chi tiết cách tính số tiền nhận được khi mỗi tháng gửi tiết kiệm 1 triệu trong 20 năm TẠI ĐÂY!

Số tiền gửi định kỳ 1.000.000
Định kỳ gửi tiền Hàng tháng
Thời gian gửi (năm) 20
Lãi suất tiền gửi 4%
Tổng số tiền cuối kỳ 367.997.208
Số tiền gốc 240.000.000
Số tiền lãi 127.997.208

Đây là hình thức tiết kiệm gửi góp và khách hàng cứ để tiền lãi nhập gốc để sinh lời tiếp nên sẽ được tính theo công thức lãi kép. 

Mỗi tháng gửi tiết kiệm 1 triệu sau 20 năm được bao nhiêu tiền

2- Mỗi tháng gửi tiết kiệm 5 triệu sau 20 năm được bao nhiêu tiền?

Tương tự trường hợp trên, với lãi suất 4%/năm khách hàng gửi tiết kiệm mỗi tháng 5 triệu trong vòng 20 năm thì nhận được tổng số tiền khi đáo hạn là 1.839.986.041 đồng, trong đó tổng số tiền gốc là 1.200.000.000 đồng và tổng số tiền lãi là 639.986.041 đồng.

Số tiền gửi định kỳ 5.000.000
Định kỳ gửi tiền Hàng tháng
Thời gian gửi (năm) 20
Lãi suất tiền gửi 4%
Tổng số tiền cuối kỳ 1.839.986.041
Số tiền gốc 1.200.000.000
Số tiền lãi 639.986.041

Có thể thấy, việc gửi tiết kiệm đều đặn hàng tháng dù là số tiền nhỏ hay lớn thì sau một thời gian dài bạn sẽ nhận về số tiền rất lớn bởi sức mạnh của thời gian trong công thức tính lãi kép.

Mở file excel TẠI ĐÂY để dễ dàng so sánh số tiền lãi nhận được khi gửi mỗi tháng 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu trong 20 năm.