April 23, 2024

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

Thẻ tiết kiệm là gì? Thẻ tiết kiệm dùng để làm gì?

Thẻ tiết kiệm là gì -Thẻ tiết kiệm dùng để làm gì

Thẻ tiết kiệm là gì?

Thẻ tiết kiệm là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm của người gửi tiền tại ngân hàng và được cấp cho trường hợp khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại quầy giao dịch hợp pháp thuộc mạng lưới của ngân hàng. Bản chất thẻ tiết kiệm chính là sổ tiết kiệm hiển thị thông tin người gửi, thông tin ngân hàng, số tiền gửi, kỳ hạn gửi, thời gian gửi, số seri thẻ tiết kiệm,… và không thể thiếu được là chữ ký của người gửi.

Thẻ tiết kiệm hay gọi đầy đủ hơn là thẻ tiết kiệm có kỳ hạn vì chỉ có gửi tiết kiệm có kỳ hạn mới được cấp thẻ, còn gửi tiết kiệm không kỳ hạn sẽ không được cấp thẻ.

Số thẻ tiết kiệm là một dãy số hoặc dãy số kèm chữ cái (tùy từng ngân hàng) nhằm xác định đích danh tài khoản gửi tiết kiệm của từng thẻ. Theo đó mỗi thẻ sẽ có số seri khác nhau.

Thẻ tiết kiệm là gì -Thẻ tiết kiệm dùng để làm gì

Thẻ tiết kiệm dùng để làm gì?

  • Khách hàng dùng thẻ đến quầy giao dịch ngân hàng để tất toán khoản tiền gửi của mình
  • Dùng thẻ để đến phòng giao dịch ngân hàng gửi thêm tiền vào thẻ tiết kiệm
  • Dùng để thế chấp để vay tiền ngân hàng. Theo đó ngân hàng sẽ có quyền và trách nhiệm giữ và bảo quản thẻ này

Có mấy loại thẻ tiết kiệm?

Hiện tại chỉ có duy nhất 1 loại thẻ tiết kiệm dưới dạng giấy tờ được cấp cho khách hàng gửi tiền tại quầy giao dịch ngân hàng.

Cách mở thẻ tiết kiệm

Bạn chỉ cần mang CCCD và tiền đến gửi tiết kiệm tại quầy giao dịch ngân hàng là được cấp thẻ tiết kiệm