February 22, 2024

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

Tiết kiệm thường và tiết kiệm linh hoạt Vietcombank khác nhau như thế nào?

Tiết kiệm thường và tiết kiệm linh hoạt Vietcombank khác nhau như thế nào

Hiểu đúng về tiết kiệm thường và tiết kiệm linh hoạt Vietcombank?

Tiết kiệm thường Vietcombank là chỉ các gói tiết kiệm cơ bản của Vietcombank như tiết kiệm trả lãi sau, tiết kiệm trả lãi trước, tiết kiệm trả lãi định kỳ…

Tiết kiệm linh hoạt là sản phẩm TIỀN GỬI RÚT GỐC LINH HOẠT giúp khách hàng có thể rút một phần tiền gửi mà không phải tất toán toàn bộ khoản tiền đã gửi và vẫn được hưởng lãi suất cao cho phần tiền còn lại.

Tiết kiệm thường và tiết kiệm linh hoạt Vietcombank khác nhau như thế nào

Tiết kiệm thường và tiết kiệm linh hoạt Vietcombank khác nhau như thế nào?

Điểm khác biệt lớn nhất của tiết kiệm thường và tiết kiệm linh hoạt Vietcombank là tính năng rút gốc linh hoạt

  • Tiết kiệm thường không thể rút một phần tiền gốc đã gửi mà phải rút toàn bộ, đồng thời tất toán khoản tiền gửi
  • Tiết kiệm linh hoạt cho phép rút gốc từng phần nhỏ và không giới hạn số lần rút gốc

Ví dụ bạn gửi 500 triệu và khi có việc gấp cần 100 triệu

  •  Nếu gửi tiết kiệm linh hoạt bạn có thể rút 100 triệu và hưởng lãi suất bằng trần lãi suất rút trước hạn VND, số tiền 400 triệu còn lại vẫn hưởng lãi suất của của tài khoản Tiền gửi rút gốc linh hoạt.
  • Nhưng nếu bạn gửi tiết kiệm thường, thì bạn không thể rút trước 100 triệu mà phải tất toán toàn bộ số tiền 500 triệu và hưởng lãi suất không kỳ hạn.

Như vậy ưu điểm lớn nhất của tiết kiệm linh hoạt là rút gốc linh hoạt giúp bạn chủ động trong việc hoạch định kế hoạch tài chính.