February 23, 2024

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

Vietinbank là của ngân hàng nào? Có phải là ngân hàng Nhà nước?

Vietinbank là ngân hàng gì

Vietinbank là của ngân hàng nào?

Vietinbank là tên viết tắt của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam.

Vietinbank là ngân hàng thương mại cổ phần được thành lập vào ngày 26/3/1988, trên cơ sở tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Nghị định số 53/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

Tiền thân là Ngân hàng chuyên doanh công thương Việt Nam được thành lập ngày 26/3/1988 và chính thức được đổi tên thành Ngân hàng Công thương VIệt Nam ngày 14/11/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký Quyết định số 285/QĐ-NH5 ngày 21/9/1996 thành lập lại theo mô hình tổng công ty Nhà nước.

Ngày 15/12/2008, Ngân hàng Công thương Việt Nam đã thực hiện thành công việc chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng. Ngày 3/7/2009, Ngân hàng Công thương Việt Nam được cổ phần hóa và đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương VIệt Nam theo Giấy phép Thành lập số 142/GP-NHNN của Ngân hàng Nhà nước và Giấy phép chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

⇒ Xem để hiểu hơn về Các loại hình ngân hàng ở Việt Nam hiện nay

Giới thiệu về ngân hàng Vietinbank

 • Tên đăng ký tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam
 • Tên đăng ký tiếng Anh: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade
 • Tên viết tắt: VietinBank
 • Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Giấy phép thành lập: Số 142/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 3/7/2009
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp: 0100111948 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 3/7/2009 Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 1/11/2018
 • Số điện thoại: (84-24) 3942 1030
 • Số fax: (84-24) 3942 1032
 • Website: www.vietinbank.vn
 • Mã cổ phiếu: CTG

Vietinbank là của ngân hàng nào. Vietinbank là ngân hàng Nhà nước hay tư nhân

Vietinbank là ngân hàng gì? Vietinbank là ngân hàng Nhà nước hay tư nhân?

Tiền thân là ngân hàng hoạt động theo mô hình tổng công ty Nhà nước, cho đến hiện nay Vietinbank vẫn là ngân hàng Nhà nước với tỷ lệ sở hữu của Ngân hàng Nhà nước là 64,46%.

Hình thức sở hữu vốn Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ sở hữu cổ phần
Số cổ phần của Nhà Nước 2.400.204.956 64,46%
Số cổ phần của các Chủ sở hữu khác 1.323.199.600 35,54%
Tổng 3.723.404.556 100%

Vốn điều lệ của Vietinbank là bao nhiêu?

Vốn điều lệ: 37.234.045.560.000 đồng. Vietinbank là ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ lớn nhất trong ngành ngân hàng tại Việt Nam

Mạng lưới hoạt động của ngân hàng Vietinbank

 • 1 hội sở chính
 • 2 văn phòng đại diện trong nước (tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí MInh)
 • 1 văn phòng đại diện nước ngoài tại Myanmar
 • 9 đơn vị sự nghiệp bao gồm: 1 Trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; 1 Trung tâm CNTT; 1 Trung tâm thẻ, 1 Trung tâm Tài trợ thương mại, 1 Trung tâm quản lý tiền mặt, 157 chi nhánh (trong đó có 2 chi nhánh tại nước ngoài).

Số lượng nhân viên của Vietinbank là bao nhiêu?

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số cán bộ, công nhân viên của Vietinbank là 24.919 người.

Vietinbank là ngân hàng gì

Các sản phẩm, dịch vụ chính của ngân hàng

 • Huy động và nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân, ví dụ
  • Tiết kiệm có kỳ hạn
  • Tiết kiệm không kỳ hạn
  • Tiết kiệm đa kỳ hạn
  • Tiền gửi ưu đãi tỷ giá
  • Tiết kiệm tích lũy
  • Tiết kiệm trực tuyến
 • Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, ví dụ:
  • Cho vay mua, xây dựng sửa chữa nhà ở và nhận quyền sử dụng đất ở
  • Cho vay mua nhà dự án
  • Cho vay mua ô tô
  • Gói sản phẩm cho vay du học
  • Cho vay tín chấp CBNV
  • Cho vay phát hành thẻ tài chính cá nhân
  • Cho vay cầm cố Sổ Tiết kiệm, GTCG
  • Thẻ thấu chi
  • Sản xuất, kinh doanh siêu nhỏ
  • Sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ
  • Cho vay phát triển Nông nghiệp Nông thôn
  • Cho vay kinh doanh tại chợ
  • Cho vay mua ô tô
  • Cho vay nhà hàng, khách sạn
  • Cho vay cầm cố Sổ Tiết kiệm, Giấy tờ có giá
  • Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán
 • Thực hiện giao dịch ngoại tệ, ví dụ:
  • Mua/bán ngoại tệ giao ngay
  • Mua/bán ngoại tệ kỳ hạn
  • Quyền chọn ngoại tệ
 • Các dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế
 • Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác
 • Các dịch vụ khác được Ngân hàng Nhà nước cho phép