February 23, 2024

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

Tổng hợp File báo cáo tài chính ngân hàng Hàng Hải (MSB) mới nhất

Tổng hợp File báo cáo tài chính ngân hàng Hàng Hải (MSB) mới nhất

1/ Danh sách file báo cáo tài chính MSB năm 2022

Danh sách báo cáo tài chính của MSB năm 2022 Link tra cứu
Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 – Riêng lẻ Tại Đây
Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 – Hợp nhất Tại Đây
Công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 hợp nhất Tại Đây
Công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 riêng lẻ Tại Đây
Công bố báo cáo tài chính quý 3/2022 hợp nhất và giải trình biến động lợi nhuận Tại Đây
Công bố báo cáo tài chính quý 3/2022 riêng lẻ và giải trình biến động lợi nhuận Tại Đây
Công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 – Riêng lẻ Tại Đây
Công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 – Hợp nhất Tại Đây
Công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 – Riêng lẻ Tại Đây
Công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 – Hợp nhất Tại Đây
Công bố báo cáo tài chính Riêng lẻ quý 1 2022 Tại Đây
Công bố báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 2022 Tại Đây

 

2/ Danh sách file báo cáo tài chính MSB năm 2021

 

Danh sách báo cáo tài chính của MSB năm 2021 Link tra cứu
Công bố giải trình biến động lợi nhuận năm 2021 Tại Đây
Công bố BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2021 Tại Đây
Công bố BCTC riêng lẻ Quý 4 năm 2021 Tại Đây
Công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 Riêng lẻ Tại Đây
Công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 Hợp nhất Tại Đây

 

3/ Danh sách file báo cáo tài chính MSB năm 2020

 

Danh sách báo cáo tài chính của MSB năm 2020 Link tra cứu
BCTC riêng lẻ Quý 4 năm 2020 Tại Đây
BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2020 Tại Đây
Giải trình chênh lệch lợi nhuận Tại Đây
BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2020 Tại Đây
BCTC riêng lẻ Quý 3 năm 2020 Tại Đây
BCTC riêng bán niên soát xét năm 2020 Tại Đây
BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2020 Tại Đây
BCTC riêng lẻ Quý 2 năm 2020 Tại Đây
BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2020 Tại Đây
BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2020 Tại Đây
BCTC riêng Quý 1 năm 2020 Tại Đây

 

4/ Danh sách file báo cáo tài chính MSB năm 2019

 

Danh sách báo cáo tài chính của MSB năm 2019 Link tra cứu
BCTC riêng đã kiểm toán năm 2019 Tại Đây
BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 Tại Đây
BCTC riêng năm 2019 Tại Đây
BCTC hợp nhất năm 2019 Tại Đây
BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2019 Tại Đây
BCTC riêng Quý 4 năm 2019 Tại Đây
Giải trình nguyên nhân biến động LNST quý 3 2019 Tại Đây
BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2019 Tại Đây
BCTC riêng Quý 3 năm 2019 Tại Đây
BCTC riêng Quý 2 năm 2019 tóm tắt Tại Đây
BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2019 tóm tắt Tại Đây

Lưu ý: Đọc kỹ thông tin báo cáo tài chính ngân hàng MSB trước khi đưa ra quyết định đầu tư.